Wiedza

Co to jest reasumpcja głosowania?

Polityk na mównicy namawiający do ponownego głosowania
Polityk na mównicy namawiający do ponownego głosowania

Ostatnio termin reasumpcja głosowania stał się bardzo popularny. Ale co to jest reasumpcja głosowania? Co oznacza termin reasumpcja? Kiedy można przeprowadzić reasumpcję głosowania? Czy jest to całkiem nowy termin, czy może był znany już wcześniej? Na te pytania postaramy się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Co to jest reasumpcja głosowania?

Reasumpcja to termin pochodzenia łacińskiego, znany od dawna. Oznacza on ponowne rozpatrzenie konkretnej sprawy. W tym przypadku chodzi o powtórzenie przegranego głosowania. Ważne, w reasumpcji głosowania, jest nie tylko ponowne rozpatrzenie danej sprawy, muszą być zachowane jeszcze dwa elementy:

  • Ponowne rozpatrzenie sprawy może być wykonane tylko przez ten sam organ, który rozpatrywał sprawę pierwotnie.
  • Równocześnie muszą zostać uchylone skutki poprzedzającego wcześniejszego rozstrzygnięcia.

Czyli można powiedzieć, że w wyniku reasumpcji głosowania, poprzednie głosowanie staje się niejako nieważne lub niebyłe, gdyż jego wynik zostaje uchylony. I głosowanie może zostać powtórzone, tylko przez ten sam organ.

Co kontroluje zasady reasumpcji głosowania?

Zasady powtórzenia głosowania reguluje Regulamin Sejmu. Dokładniej mówi o tym art. 189, w którym można przeczytać, że reasumpcja jest możliwa, w przypadku, kiedy są uzasadnione wątpliwości, co do wyniku głosowania.

Jak może dojść do reasumpcji głosowania?

Aby doszło do powtórzenia głosowania trzeba spełnić kilka warunków:

  • Konieczny jest wniosek na piśmie z uzasadnieniem przesłanek, które wskazują dlaczego głosowanie powinno zostać powtórzone.
  • We wniosku muszą zostać także zawarte okoliczności uniemożliwiające posłom głosowanie według ich przekonania. Czyli posłowie muszą napisać, dlaczego nie mogli zagłosować tak jak chcieli. Najczęściej taka sytuacja może wystąpić w wyniku awarii urządzeń do głosowania. Kiedy został naciśnięty przycisk np. ZA a system policzył ten głos jako PRZECIW.
  • Wniosek musi zostać podpisany minimum przez 30 posłów.
  • Wniosek można zgłosić jedynie na posiedzeniu, podczas którego miało miejsce głosowanie.

Nie można przeprowadzić reasumpcji w przypadku, kiedy poseł się zagapił, zmienił zdanie lub się pomylił.

Teraz już wiecie czym jest reasumpcja głosowania, kto może ją przeprowadzić i na jakich warunkach powinno się to odbywać.